Aktuálně

Připravujeme pro vás pokračování publikace „Výchova k občanství“. Ve “Výchově k občanství 2” najdete kromě oblíbených materiálů do výuky také tipy na vedení hodiny a hodnocení. Zaměříme se nejen na témata uvedená v publikaci „Kompetence pro odpovědné občanství – příspěvek do diskuze o revizi rámcových vzdělávacích programů“, ale nabízíme vám také možnost se zapojit. Pojďte s námi další díly “Výchovy k občanství” spoluvytvářet! Napište nám témata, která byste potřebovali do hodiny metodicky zpracovat.

V současné době probíhá revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Odborný tým z Katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravil ve spolupráci s předními českými politology a právníky návrh na revizi RVP pro oblast občanského a společenskovědního vzdělávání. Návrh vychází z důkladné reflexe postavení kompetencí v českých kurikulárních dokumentech, představuje rakouský oborový kompetenční model pro občanské vzdělávání a na jeho základě nabízí možnou inspiraci pro revizi RVP. Tematická oblast politiky a práva, kterou autoři považují za klíčovou pro občanské a společenskovědní vzdělávání, může sloužit jako praktický příklad a návod, jak upravit výsledky učení i v jiných tematických oblastech do kompetenčně orientovaného pojetí.

Autorský tým tvoří PhDr. Radim Štěrba, Ph.D., doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.,Mgr. et Mgr. Michal Škerle, Mgr. Kateřina Semotamová, Alena Resl, M.E.S. a Mgr. Ondřej Kadlec. Odborné připomínky k tématům RVP poskytly doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. a JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Stáhnout publikaci

Share This