Aktuálně

Připravujeme pro vás již pátou publikaci v editační řadě „Výchova k občanství“. Ve
“Výchově k občanství – průřezová témata” najdete kromě oblíbených materiálů do výuky, která se budou věnovat průřezovým tématům také tipy na projektové vyučování. Nabízíme vám také možnost se zapojit. Pojďte s námi další díly “Výchovy k občanství” spoluvytvářet! Napište nám témata, která byste potřebovali do hodiny metodicky zpracovat.
Mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí procesu globalizace. Právě proto jsme další díl z editační řady „Výchova k občanství“ zaměřily na mezinárodní systém. Nabízíme učitelům možnost uchopení tohoto tématu z různých úhlů pohledu, jak skrze různé organizace působící v rámci mezinárodní spolupráce, tak i skrze různá témata mezinárodní spolupráce. Mimo to učitelům také přinášíme metodickou podporu, jak kompetence ve výuce rozvíjet. V publikaci najdete celkem třicet šest různých metod, které můžete ve výuce použít. V neposlední řádě také v publikaci najdete tipy, jak do výuky zařadit aktuality ze současného dění.

V roce 1999 bylo Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ustanoveno sedm státních svátků. Mnozí lidé, zejména pak děti, berou tyto dny čistě jen jako dny volna, kdy nemusí do školy, aniž by věděli, co za svátek se slaví, nebo dokonce proč se slaví. Proto jsme další díl z ediční řady „Výchova k občanství“ věnovali státním svátkům. Tato publikace právě vyšla a vy si ji můžete zdarma stáhnout na našich stránkách.

Představujeme Vám druhý díl „Výchovy k občanství“, ve kterém najdete deset témat zabývajících se politologickou, právnickou, globální i ekonomickou tématikou. Témata byla pečlivě vybrána tak, aby doplňovala obsah prvního dílu a zároveň naplňovala očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). V teoretické části přinášíme návrh hodnocení občanské výchovy, a to na základě formativního hodnocení. Najdete zde rady a tipy, jak hodnotit formativně, jak hodnotit skupinovou práci, účast na diskusi nebo schopnost prezentace. Součástí teoretické části je také kapitola Viditelné myšlení, které nabízí nové aktivizující a podnětné metody do výuky. V neposlední řadě tu také najdete „Metodické listy“ aktivit a metod, které jsou inspirovány ze zahraničních metodik a u nás jsou málo využívané.

V současné době probíhá revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Odborný tým z Katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravil ve spolupráci s předními českými politology a právníky návrh na revizi RVP pro oblast občanského a společenskovědního vzdělávání. Návrh vychází z důkladné reflexe postavení kompetencí v českých kurikulárních dokumentech, představuje rakouský oborový kompetenční model pro občanské vzdělávání a na jeho základě nabízí možnou inspiraci pro revizi RVP. Tematická oblast politiky a práva, kterou autoři považují za klíčovou pro občanské a společenskovědní vzdělávání, může sloužit jako praktický příklad a návod, jak upravit výsledky učení i v jiných tematických oblastech do kompetenčně orientovaného pojetí.

Autorský tým tvoří PhDr. Radim Štěrba, Ph.D., doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.,Mgr. et Mgr. Michal Škerle, Mgr. Kateřina Semotamová, Alena Resl, M.E.S. a Mgr. Ondřej Kadlec. Odborné připomínky k tématům RVP poskytly doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. a JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Stáhnout publikaci

Share This