VÍTÁ VÁS DIGIHAVEL

DigiHavel je nová didaktická pomůcka pro výuku občanské výchovy. 

DigiHavel obsahuje aktivity do tří lekcí, které najdete v publikaci DigiHavel a počítačovou aplikaci DigiHavel. Lekce se věnují tématům “Demokracie a její principy”, “Základní lidská práva” a “Demokracie vs. totalita”. 

Aplikace DigiHavel je určena pouze k používání v kombinaci s připravenými aktivitami. Aplikace se skládá ze tří samostatných částí, pro každou lekci se používá jiná. V prvních dvou lekcích pracují žáci
s předgenerovaným obsahem. V třetí lekci žáci formulují vlastní dotazy a DigiHavel jim na ně odpovídá.

Než začnete aplikaci používat, přečtěte si manuál pro učitele, který najdete v publikaci DigiHavel. 

Přejeme Vám mnoho příjemného času při výuce s DigiHavlem!

 

 

Metodické listy reagují na potřeby pedagoga a jsou navržené tak, aby obsahovaly všechny potřebné informace a výstupy. Je zachován stejný model metodik jako u dalších publikací projektu „Odpovědné občanství”, a to z cyklu „Výchova k občanství”. Uživatelé těchto metodik tak mohou při výuce plynule navazovat na vzdělávací obsah.

⚠️ Technické předpoklady pro běh aplikace

Aplikace běží na počítačích (notebook i desktop), tabletech i telefonech. 

Konfigurace zařízení musí umožňovat bezproblémové prohlížení webových stránek (brow-sing). Hardwarové nároky na koncové zařízení jsou minimální, neboť složité výpočty probíhají v cloudu na vzdálených serverech.

Doporučené prohlížeče: Chrome, Microsoft Edge, Opera  

Aplikace vyžaduje přístup na internet. 

Pokud školní síť používá firewall umožňující přistupovat jen k vybraným ULR, je třeba zařídit u správce školní sítě přístup pro následující stránky: 

 

DigiHavel je zdarma k dispozici učitelům na druhém stupni základních škol. Metodické listy k tématům demokracie a její principy a základní lidská práva budou dlouhodobě k dispozici všem zájemcům. S ohledem na technickou a finanční náročnost hodiny demokracie vs. totalita bude metodický list k dispozici pouze do vyčerpání dostupných kapacit projektu.

Share This