Ke stažení

Výchova k občanství - Mezinárodní systém

Mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí procesu globalizace. Nabízíme učitelům možnost uchopení tohoto tématu z různých úhlů pohledu, jak skrze různé organizace působící v rámci mezinárodní spolupráce, tak i skrze různá témata mezinárodní spolupráce. Mimo to učitelům také přinášíme metodickou podporu, jak kompetence ve výuce rozvíjet. V publikaci najdete celkem třicet šest různých metod, které můžete ve výuce použít. V neposlední řádě také v publikaci najdete tipy, jak do výuky zařadit aktuality ze současného dění.

Stáhnout publikaci

Stáhnout podpůrné materiály

Výchova k občanství - Státní svátky

Publikace obsahuje materiály do výuky k vybraným státním svátkům, které slavíme v České republice. Najdete zde anotace k jednotlivým svátkům, struktury hodin, pracovní listy, listy s řešením, doplňující podklady pro učitele. Obsahově se publikace věnuje těmto státním svátkům: 28. září – Den české státnosti, 28. říjen – Den vzniku samostatného Československa, 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, 1. leden – Den vzniku samostatné ČR, 8. květen – Den vítězství, 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa.

Stáhnout publikaci

Výchova k občanství 1

Výchova k občanství 1 přináší metodickou podporu pro implementaci „Kompetenčního modelu pro odpovědné občanství“ do výuky na školách. Obsahově je publikace zaměřena na první část témat z návrhu na revizi rámcových vzdělávacích programů, který najdete v publikaci „Kompetence pro odpovědné občanství“. Tato témata byla vybrána spolu s předními českými politology a ústavními právníky jako „jádro“, které by měla výchova k občanství vždy pokrýt. 

Stáhnout publikaci

Výchova k občanství 2

Výchova k občanství 2 obsahově doplňuje první díl této publikační řady o další témata z návrhu revize rámcových vzdělávacích programů. V teoretické části přinášíme návrh hodnocení občanské výchovy, a to na základě formativního hodnocení. Najdete zde rady a tipy, jak hodnotit formativně, jak hodnotit skupinovou práci, účast na diskusi nebo schopnost prezentace. Součástí teoretické části je také kapitola Viditelné myšlení, které nabízí nové aktivizující a podnětné
metody do výuky. V neposlední řadě tu také najdete „Metodické listy“ aktivit a metod, které jsou inspirovány ze zahraničních metodik a u nás jsou málo využívané. 

Stáhnout publikaci

Stáhnout podpůrné materiály

Kompetence pro odpovědné občanství

Cílem této publikace je přispět do současné diskuze o revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP). Publikace představuje rakouský oborový kompetenční model pro občanské vzdělávání a na jeho základě nabízí možnou inspiraci pro revizi RVP v oblasti společenskovědního a občanského vzdělávání v České republice.

Stáhnout publikaci

Share This