Ke stažení

Výchova k občanství - Státní svátky

Cílem publikace je pomoct ve vzdělání českých občanů, a to zejména studentů v oblasti českých státních svátků. Na státní svátky bychom neměli koukat jen jako na volné dny. Pochopit význam státních svátku a to, proč si je připomínáme, je velmi důležité, protože díky tomu můžeme porozumět i podstatné části našich dějin. Státní svátky nám připomínají ty nejdůležitější historické události, které nějakým způsobem formovaly nejen český stát, ale i nás Čechy. Publikace obsahuje vypracované vyučovací hodiny k jednotlivým státním svátkům. Najdete zde anotace k jednotlivým svátkům, struktury hodin, pracovní listy, listy s řešením, doplňující podklady pro učitele.

Stáhnout publikaci

Výchova k občanství 1

Tato publikace obsahuje konkrétní plány vyučovacích hodin a materiály do výuky, které ukazují, jak je možné kompetenční model pro odpovědné občanství používat v praxi. V publikaci také najdete nové pedagogické metody, které je možné v rámci výuky využívat. Jako obsahy vyučovacích hodin byla vybrána témata z českých rámcových vzdělávacích programů, která jsou klíčová pro dobré fungování každého demokratického právního státu. Ačkoliv kniha neobsahuje materiály pro vyučování všech tematických oblastí z rámcových vzdělávacích programů, názorně ukazuje, jak mohou učitelé připravovat kompetenčně orientované vyučování. 

Stáhnout publikaci

Kompetence pro odpovědné občanství

Cílem této publikace je přispět do současné diskuze o revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP). Publikace představuje rakouský oborový kompetenční model pro občanské vzdělávání a na jeho základě nabízí možnou inspiraci pro revizi RVP v oblasti společenskovědního a občanského vzdělávání v České republice.

Stáhnout publikaci

Share This