Umělá inteligence míří do českých škol!

Představujeme Vám první digitální osobnost, která bude pomáhat učitelům
při výuce na českých školách – seznamte se s DigiHavlem! DigiHavel je digitální člověk inspirovaný osobou prvního českého prezidenta Václava Havla a jeho úkolem bude pomoci žákům na druhém stupni základních škol objevovat demokracii. To vše interaktivní a zábavnou formou. DigiHavel bude při výuce vystupovat v různých rolích – učitele, spolužáka i slavné osobnosti. Žáci s ním budou moci různou formou komunikovat, jedná se o novou formu chatu s různými možnostmi kladení otázek.

DigiHavel podpoří žáky při učení se o demokracii a jejich principech, poznají společně rozdíly mezi demokracií
a totalitou a prozkoumají základní lidská práva. Učitel dostane k dispozici metodické listy pro tři kompletní hodiny výuky občanské výchovy zpracované odborníky z Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity dle
Kompetenčního modelu pro odpovědné občanství. Aplikace DigiHavel bude využívána v hodinách v rámci jednotlivých aktivit. Nejedná se o univerzální chatbot, ale experimentálního digitálního člověka, který je schopen obsáhleji hovořit pouze na témata demokracie, totality a lidských práv. K diskuzi o jiných tématech není možné DigiHavla využít.   DigiHavel je zdarma k dispozici učitelům na druhém stupni základních škol. Pokud máte zájem si vyučování s DigiHavlem vyzkoušet, registrujte se a zařadíme vás na čekací listinu. Postupně budeme DigiHavla otevírat většímu počtu škol. 

Kdo je DigiHavel?

DigiHavel je počítačový program, inspirovaný českým prezidentem Václavem Havlem. Je to experimentální aplikace určená jako didaktická pomůcka při výuce občanské výchovy.

DigiHavel má svůj vlastní “mozek” tvořený složitou spletí umělých neuronových buněk tvořených mnoha miliardami parametrů. V oboru umělé inteligence takovému mozku říkáme hluboké neuronové sítě (DNN). Model, který tvoří část tohoto mozku je trénován na obrovském množství volně dostupných informací z internetu a to na témata demokracie, totalitarismu a lidských práv. Umělá inteligence není schopna vytvořit klon člověka, který by byl schopen odpovídat na jakákoliv témata. 

Kritické myšlení

Přes velkou složitost této aplikace, není bezchybná a to jak v simulování názorů pana prezidenta, tak i v konstatování faktů o světě. Přestože ve většině případů funguje dobře, občas má DigiHavel sklony si “vymýšlet” a dělá chyby. Doporučujeme tedy k jeho výstupům přistupovat vždy s kritickým uvažováním a případná fakta ověřovat i z dalších zdrojů! Berme tuto jeho vlastnost jako příležitost k posílení digitální kompetence, práce s kritickým ověřováním informací, schopnosti rozpoznat fake news, schopnost správně položit otázku a podobně (viz informace o kompetenčním modelu pro odpovědné občanství).

DigiHavel je součástí projektu Odpovědné občanství, který si klade za cíl zkvalitnit výuku občanské výchovy a pomáhat v rozvíjení kompetencí na místo pouhého memorování. Projekt DigiHavel realizuje Konrad-Adenauer-Stiftung, Alpha-Industries a Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. Děkujeme za laskavou pomoc s projektem Knihovně Václava Havla a panu Michaelovi Žantovskému. Obrazová podoba DigiHavla je dílem výtvarníka a karikaturisty Pavla Reisenauera.

Pokud hledáte interaktivní materiály do výuky občanské výchovy na další témata, podívejte se na publikace Výchova k občanství, které obsahují aktivity k základním tématům z oblasti politologie, práva a ekonomiky. Dále pak speciální vydání ke státním svátkům, mezinárodnímu systému a digitálnímu světu. Publikace jsou zdarma ke stažení zde.  

 

Registrace

Registrovat se mohou pouze učitelé, kteří budou DigiHavla využívat ve výuce na školách.
Využívání DigiHavla pro soukromé účely není z kapacitních důvodů možné.
Share This