Odpovědné občanství

Didaktická a metodická podpora pro občanské vzdělávání

O projektu

Odpovědné občanství je nový a ucelený přístup k občanskému vzdělávání v České republice.

Naším cílem je zvýšit kvalitu občanského vzdělávání pro potřeby 21. století a odstranit nedostatky, které v současnosti při výuce vznikají. Ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky z oblasti pedagogiky, politologie a práva jsme pro vás vytvořili “Model kompetencí pro odpovědné občanství”, ve kterém jsme přímo propojili oborové znalosti s kompetencemi. Mimo tento teoretický základ přinášíme také dlouhodobou metodickou podporu pro jeho využití ve výuce na českých školách. 

Proč to vše děláme?

 

V Evropě máme dnes to štěstí, že můžeme žít ve svobodné a demokratické společnosti. Zažíváme i historicky nejvyšší míru blahobytu. Stalo se však pravidlem, že tento stav pokládáme za něco zcela normálního a běžného. Tak to ale není. Stačí si zalistovat v knihách dějepisu pár stránek nazpátek a zjistíme, že to, co právě teď v Evropě prožíváme, není v žádném případě normální a přirozený stav. Velmi dobrou životní úroveň dnes máme nejen díky tržnímu hospodářství a sociálnímu systému, ale zejména díky právnímu státu a demokratickému politickému uspořádání. Proto, pokud hodnotíme úspěchy a neúspěchy jednotlivých států, bychom neměli sledovat pouze HDP a další ekonomické ukazatele. Stejnou měrou bychom měli při hodnocení moderní společnosti vzít v potaz i kvalitu demokracie a právního státu. 

Pouze společným působením těchto dvou faktorů získáme věrohodný ukazatel o stavu dané země.

Aby demokratický právní stát dobře fungoval, musí splnit několik základních podmínek, které by se daly shrnout pod konstatování, že demokracie potřebuje především demokraty. Demokracie je totiž neustále nově a nově utvářena všemi lidmi – občany. To ji odlišuje od totalitních systémů. Demokratický právní stát proto nutně potřebuje i systém občanského vzdělávání, jehož prostřednictvím budou občané vzděláváni v základech demokratického právního řádu, a tím se podaří uchovat a ukotvit u občanů základní hodnoty a ústavní pořádek země a zároveň posílit jejich kompetence pro občanské jednání a angažovanost.