Aktuálně

Chcete si zkusit nové funkce DigiHavla mezi prvními?

Již přes rok pomáhá DigiHavel rozvíjet občanské kompetence žáků při výuce na více než 200 českých školách.  Vývoj v oblasti umělé inteligence je velmi rychlí, a tak pro vás máme nové funkce aplikace DigiHavel! Zároveň jsme připravili i dvě nové lekce na témata umělé...

Učitelům občanské výchovy bude pomáhat DigiHavel

Učitelům občanské výchovy bude pomáhat DigiHavel

Už od ledna příštího roku mohou někteří pedagogové při hodinách občanské výchovy začít využívat experimentální projekt DigiHavel. Jedná se o prvního digitálního člověka - umělou inteligenci - využívanou ve výuce na českých školách. Cílem je modernizovat české...

Jak zachránit občanku po malé revizi RVP

Malá revize na začátku tohoto roku přišla jako blesk z čistého nebe. Bez komunikace mezi oborovými asociacemi, s učiteli, s odborníky. Došlo ke snížení časové dotace pro některé vzdělávací oblasti, mezi které patří i občanská výchova. Krom toho došlo i k nelogickému...

Výchova k občanství- Digitální svět

Představujeme Vám další díl publikace „Výchova k občanství- Digitální svět“, který pokrývá široké spektrum znalostí a dovedností potřebných pro odpovědný občanský život v 21. století. Publikace názorně ukazuje roli člověka ve virtuálním světě, vysvětluje podstatu...

Výchova k občanství – Mezinárodní systém

Mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí procesu globalizace. Právě proto jsme další díl z editační řady „Výchova k občanství“ zaměřily na mezinárodní systém. Nabízíme učitelům možnost uchopení tohoto tématu z různých úhlů pohledu, jak skrze různé...

Připravujeme

Připravujeme pro vás další publikaci v editační řadě „Výchova k občanství “, která se bude věnovat digitálnímu světu a jeho vlivu a dopadům na občanský život. Nabízíme vám možnost se do přípravy dalších dílů "Výchovy k občanství" zapojit. Napište nám témata, která...

Výchova k občanství 2

Představujeme Vám druhý díl „Výchovy k občanství“, ve kterém najdete deset témat zabývajících se politologickou, právnickou, globální i ekonomickou tématikou. Témata byla pečlivě vybrána tak, aby doplňovala obsah prvního dílu a zároveň naplňovala očekávané výstupy...

Státní svátky

V roce 1999 bylo Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ustanoveno sedm státních svátků. Mnozí lidé, zejména pak děti, berou tyto dny čistě jen jako dny volna, kdy nemusí do školy, aniž by věděli, co za svátek se slaví, nebo dokonce proč se slaví. Proto jsme...

Výchova k občanství 1

Učitelé občanské výchovy si často stěžují na nedostatečnou metodickou podporu pro výuku. Proto jsme pro Vás připravili publikaci "Výchova k občanství 1". Tato metodická podpora ke Kompetenčnímu modelu pro odpovědné občanství přináší výukové materiály k tématům,...

Kompetence pro odpovědné občanství

V současné době probíhá revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Odborný tým z Katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně připravil ve spolupráci s předními českými politology a právníky návrh na revizi RVP pro oblast občanského a...

Share This