Výukové materiály

Metodická podpora ke Kompetenčnímu modelu pro odpovědné občanství přináší materiály do výuky občanské výchovy na školách a ukazuje nové způsoby, jak mohou učitelé připravovat kompetenčně orientované vyučování a aplikovat je i na další tematické obsahy rámcových vzdělávacích programů.

Share This