Učitelům občanské výchovy bude pomáhat DigiHavel

Už od ledna příštího roku mohou někteří pedagogové při hodinách občanské výchovy začít využívat experimentální projekt DigiHavel. Jedná se o prvního digitálního člověka – umělou inteligenci – využívanou ve výuce na českých školách. Cílem je modernizovat české školství, učit děti přemýšlet, klást otázky a ověřovat fakta a především vzdělávat žáky o svobodě, demokracii a lidských právech.

DigiHavel je experimentální aplikace, která se neustále vyvíjí a v současné chvíli běží její úspěšné pilotování na vybraných školách. Od ledna 2023 se mohou zapojit také další školy v Česku. DigiHavel je vyvinut tak, aby uměl hovořit o tématech demokracie, totalita a lidská práva. Jeho smyslem je především udělat pro děti výuku zábavnější a hravější a vtáhnout děti do tématiky.


DigiHavel je digitální člověk inspirovaný prezidentem Václavem Havlem. Nejedná se o chatbota ale umělou inteligenci, se kterou si žáci během výuky občanské výchovy pomocí okna povídají. Díky projektu DigiHavel se děti učí také kritickému myšlení a práci s informacemi z různých zdrojů, tedy i s těmi zavádějícími. 

Jedná se o vůbec první širší využití umělé inteligence prostřednictvím digitální osoby na českých školách. Výuka pomocí programu DigiHavel je vhodná pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. DigiHavel pomáhá pochopit žákům význam hodnot jako jsou demokracie, právní stát a lidská práva pro zdravé fungování společnosti.

Tři tematické vyučující bloky obsahují celkem devět různých aktivit a jsou založené na moderních didaktických principech, které byly vypracovány s odborníky z Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity. Nejedná se jen o práci s tabletem, mobilem či počítačem, ale živou komunikaci a debaty v malých i větších skupinkách, pohyb po třídě, práci s představivostí a kreativitou. To vše vychází z moderních poznatků o tom, jak funguje lidská paměť a procesy učení.

Chcete, aby vaše třída byla mezi prvními, které DigiHavla vyzkouší? Registrujte se zdarma na odpovedneobcanstvi.cz/digihavel.

Share This