Výchova k občanství 1

Učitelé občanské výchovy si často stěžují na nedostatečnou metodickou podporu pro výuku. Proto jsme pro Vás připravili publikaci “Výchova k občanství 1”. Tato metodická podpora ke Kompetenčnímu modelu pro odpovědné občanství přináší výukové materiály k tématům, která by měl každý odpovědný občan znát a rozvíjí je ruku v ruce s dalšími kompetencemi potřebnými pro odpovědný občanský život. 

Obsahově je publikace zaměřena na první část témat z návrhu na revizi rámcových vzdělávacích programů, který najdete v publikaci „Kompetence pro odpovědné občanství“. Tato témata byla vybrána spolu s předními českými politology a ústavními právníky jako „jádro“, které by měla výchova k občanství vždy pokrýt.

Share This