Reprezentace zájmů: význam politických stran a hnutí

Cílem této hodiny je, aby žák dokázal objasnit úkoly politiků a politických stran v České republice. Zároveň by měl žák samostatně rozpoznat relevantní informace o politicích ze sociálních sítí a vyjádřit a obhájit svůj názor na vybrané politické představitele.

Celý výukový materiál

Pracovní list

Úkoly politika

Pracovní list

Úkoly politických stran

Pracovní list

S řešením

Úkoly politiků a politických stran v České republice

Člověk, stát a právo, VO-9-4-03, Člověk jako jedinec, VO-9-2-02, VO-9-2-03

Kompetence odborná:

Žák dokáže objasnit úkoly politiků a politických stran v České republice.

Kompetence metodická:

Žák dokáže rozpoznat relevantní informace o politicích ze sociálních sítí.

Kompetence k vytvoření si vlastního názoru:

Žák dokáže vyjádřit pomocí kresby své názory na politika.

Kompetence k jednání:

Žák dokáže vyjádřit a obhájit svůj názor na vybrané politické představitele.

Papír A3, pracovní list „Úkoly politika“, pracovní list „Úkoly politických stran“, list s řešeními v tabulce, fixy, magnety, tabule

15 min.

Skupinová práce

Úvod / Motivace

Učitel:

Když se mluví o politicích a politických stranách, tak často slyšíme věty typu: „Hodně řečí – málo skutků“, „Před volbami slibují něco, co pak nedodrží“, „Kloní se k populismu a touží po moci“. Takto a podobně se zejména dospělí vyjadřují o politicích.

Jaký je váš pohled na politika? Jaké vlastnosti podle vás mají? A jací by měli podle vás politici být?

Učitel rozdělí třídu uprostřed a dá jedné polovině následující úkol:

Učitel:

Vytvořte více skupin vždy po 3–4 osobách a nakreslete společně na papír o velikosti A3 jednoho typického politika, tak jak je vídáte v reálném životě. Můžete na papír dopsat bubliny s textem nebo charakteristické vlastnosti politika. Použijte pro svou kresbu dostatečně přesvědčivé symboly. Máte na to čas 7 minut.

Druhá polovina třídy dostane tento úkol:

Učitel:

Vytvořte více skupin vždy po 3–4 osobách a nakreslete společně na papír o velikosti A3 obrázek politika podle toho, jaký by měl podle vás být, tedy váš ideální politik. Můžete na papír dopsat bubliny s textem nebo charakteristické vlastnosti politika. Použijte pro svou kresbu dostatečně přesvědčivé symboly. Máte na to čas 7 minut.

Každá skupina připevní svoji kresbu na tabuli a popíše ji. Ostatní žáci doplní v rámci diskuse své názory.

Arch papírů ve formátu
A3, fixy na flipchart
různé barvy (případně
využijte fixy žáků),
magnety, tabule

1 min.

Frontální výuka:
Informace od učitele

Přechod

Učitel:

Vaše představy o tom, jací politici jsou a jací by měli být, jsou velmi rozdílné. To by ale tak nemělo být, protože politické strany a politici mají jasně dané úkoly, na které se nyní podíváme.

Učitel napíše na tabuli téma dnešní hodiny: Význam politických stran a hnutí.

15  min.

Práce ve dvojicích

Expozice /
Aplikace

Rozdají se pracovní listy: Vždy jeden žák v lavici dostane pracovní list „Úkoly politika“ a druhý žák pracovní list „Úkoly politických stran“.

Učitel: Pracujte se svým spolužákem.

Krátce popište žákům jejich úkoly.

Úkoly:

1. Žák A vypracuje s pomocí pracovního listu „Úkoly politika“ a napíše je do sloupce v tabulce.

2. Žák B vypracuje s pomocí pracovního listu „Úkoly politických stran“ a napíše je do sloupce v tabulce.

3. Žáci A a B společně porovnají a doplní informace do svých tabulek.

4. Žáci A a B společné úkoly vyznačí jednou barvou a rozdílné úkoly druhou barvou.

5. Žáci A a B sami vymyslí další úkoly politiků a politických stran.

Dva pracovní listy:
„Úkoly politika“
a „Úkoly politických
stran“

6 min.

Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Fixace výsledků

Pro fixaci výsledků bude promítnuto řešení tabulky, ale nemusí být detailně probíráno.

Jeden žák přijde dopředu a vyznačí společné úkoly a rozdíly – o tom poté povedete s žáky diskusi.

Pracovní list s řešením
tabulky

8 min.

Skupinová práce /
Frontální výuka:
Výukový rozhovor

Reflexe

Učitel:

Vezměte si nyní ještě vaše kresby ze začátku hodiny. Jak je musíte změnit, abyste reflektovali to, co jste se dnes naučili, tedy úkoly politických stran/politiků?

Žáci mění své kresby podle nově nabitých znalostí. Čas 3 minuty.

Jedna skupina prezentuje svůj výsledek a vysvětlí danou změnu.

Kresby na A3, magnety,
tabule

Domácí úkol:
Samostatná práce

Aplikace

Učitel:

Informujte se přes facebookové stránky českých politiků o předsedech parlamentních politických stran Andreji Babišovi (ANO), Petru Fialovi (ODS), Ivanu Bartošovi (Piráti), Tomio Okamurovi (SPD), Janu Hamáčkovi (ČSSD), Vojtěchu Filipovi (KSČM), Pavlu Bělobrádkovi (KDU-ČSL), Jiřím Pospíšilovi (TOP 09) a Petru Gazdíkovi (STAN).

Učitel:

Který politik bude podle vašeho mínění nejvíce odpovídat daným úkolům? Zdůvodněte to.

Internet

Share This