Umělá inteligence míří do českých škol!

Představujeme Vám první digitální osobnost, která bude pomáhat učitelům
při výuce na českých školách – seznamte se s DigiHavlem! DigiHavel je digitální člověk inspirovaný osobou prvního českého prezidenta Václava Havla a jeho úkolem bude pomoci žákům na druhém stupni základních škol objevovat demokracii. To vše interaktivní a zábavnou formou. Žáci budou s DigiHavlem chatovat, jak jsou zvyklí z jiných chatovacích aplikací.

DigiHavel podpoří žáky při učení se o demokracii a jejich principech, poznají společně rozdíly mezi demokracií a totalitou a prozkoumají základní lidská práva. Učitel dostane k dispozici metodické listy pro tři kompletní hodiny výuky občanské výchovy zpracované odborníky z Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity dle Kompetenčního modelu pro odpovědné občanství. Aplikace DigiHavel bude využívána v hodinách v rámci jednotlivých aktivit. DigiHavel je zdarma k dispozici učitelům na druhém stupni základních škol. Stačí se zdarma registrovat a učitel získá manuál pro učitele, metodické listy k výuce a přístup k chatovacímu oknu *.

Kdo je DigiHavel?

DigiHavel je počítačový program, inspirovaný českým prezidentem Václavem Havlem, takže často zastává podobné názory jako on. Je to aplikace určená jako pomůcka při výuce občanské výchovy.

DigiHavel má svůj vlastní “mozek” tvořený složitou spletí umělých neuronových buněk tvořených mnoha miliardami parametrů. V oboru umělé inteligence takovému mozku říkáme hluboké neuronové sítě (DNN). Model, který tvoří část tohoto mozku je trénován na obrovském množství volně dostupných informací z internetu a to jak o demokracii, tak panu Václavu Havlovi i mnohém dalším. 

Kritické myšlení

Přes velkou složitost této aplikace, není bezchybná a to jak v simulování názorů pana prezidenta, tak i v konstatování faktů o světě. Přestože ve většině případů funguje dobře, občas má DigiHavel sklony si “vymýšlet” a dělá chyby. Doporučujeme tedy k jeho výstupům přistupovat vždy s kritickým uvažováním a případná fakta ověřovat i z dalších zdrojů! Berme tuto jeho vlastnost jako příležitost k posílení digitální kompetence, práce s kritickým ověřováním informací, schopnosti rozpoznat fake news, schopnost správně položit otázku a podobně (viz informace o kompetenčním modelu pro odpovědné občanství).

DigiHavel je součástí projektu Odpovědné občanství, který si klade za cíl zkvalitnit výuku občanské výchovy a pomáhat v rozvíjení kompetencí na místo pouhého memorování. Projekt DigiHavel realizuje Konrad-Adenauer-Stiftung, Alpha-Industries a Knihovna Václava Havla. Obrazová podoba digiHavla je dílem výtvarníka a karikaturisty Pavla Reisenauera.  

Pokud hledáte interaktivní materiály do výuky občanské výchovy na další témata, podívejte se na publikace Výchova k občanství, které obsahují aktivity k základním tématům z oblasti politologie, práva a ekonomiky. Dále pak speciální vydání ke státním svátkům, mezinárodnímu systému a digitálnímu světu. Publikace jsou zdarma ke stažení zde.  

 

* Metodické listy k tématům demokracie a její principy a základní lidská práva budou dlouhodobě k dispozici všem zájemcům. S ohledem na technickou a finanční náročnost hodiny demokracie vs. totalita bude metodický list k dispozici pouze do vyčerpání dostupných kapacit projektu.

Registrace


Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Kancelář Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. v České republice (KAS) ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679. Vaše osobní údaje využijeme pro účely projektu DigiHavel a Odpovědné občanství – získání přístupu k materiálům a informování o naší činnosti. Registrací v tomto dotazníku prohlašujete, že souhlasíte.
 
Pokud od nás již nechcete dostávat žádné informace a chtěli byste, aby vaše data byla smazána, napište na email info@odpovedneobcanstvi.cz „SMAZAT Z DATABÁZE“.

Share This