Výchova k občanství 2

Představujeme Vám druhý díl „Výchovy k občanství“, ve kterém najdete deset témat zabývajících se politologickou, právnickou, globální i ekonomickou tématikou. Témata byla pečlivě vybrána tak, aby doplňovala obsah prvního dílu a zároveň naplňovala očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

V teoretické části přinášíme návrh hodnocení občanské výchovy, a to na základě formativního hodnocení. Najdete zde rady a tipy, jak hodnotit formativně, jak hodnotit skupinovou práci, účast na diskusi nebo schopnost prezentace. Součástí teoretické části je také kapitola Viditelné myšlení, které nabízí nové aktivizující a podnětné metody do výuky. V neposlední řadě tu také najdete „Metodické listy“ aktivit a metod, které jsou inspirovány ze zahraničních metodik a u nás jsou málo využívané.

Share This