Výchova k občanství 2

Představujeme Vám druhý díl „Výchovy k občanství“, ve kterém najdete deset témat zabývajících se politologickou, právnickou, globální i ekonomickou tématikou. Témata byla pečlivě vybrána tak, aby doplňovala obsah prvního dílu a zároveň naplňovala očekávané výstupy...