Učitelům občanské výchovy bude pomáhat DigiHavel

Učitelům občanské výchovy bude pomáhat DigiHavel

Už od ledna příštího roku mohou někteří pedagogové při hodinách občanské výchovy začít využívat experimentální projekt DigiHavel. Jedná se o prvního digitálního člověka – umělou inteligenci – využívanou ve výuce na českých školách. Cílem je modernizovat...

Jak zachránit občanku po malé revizi RVP

Malá revize na začátku tohoto roku přišla jako blesk z čistého nebe. Bez komunikace mezi oborovými asociacemi, s učiteli, s odborníky. Došlo ke snížení časové dotace pro některé vzdělávací oblasti, mezi které patří i občanská výchova. Krom toho došlo i k nelogickému...

Výchova k občanství- Digitální svět

Představujeme Vám další díl publikace „Výchova k občanství- Digitální svět“, který pokrývá široké spektrum znalostí a dovedností potřebných pro odpovědný občanský život v 21. století. Publikace názorně ukazuje roli člověka ve virtuálním světě, vysvětluje podstatu...

Výchova k občanství – Mezinárodní systém

Mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí procesu globalizace. Právě proto jsme další díl z editační řady „Výchova k občanství“ zaměřily na mezinárodní systém. Nabízíme učitelům možnost uchopení tohoto tématu z různých úhlů pohledu, jak skrze různé...

Připravujeme

Připravujeme pro vás další publikaci v editační řadě „Výchova k občanství “, která se bude věnovat digitálnímu světu a jeho vlivu a dopadům na občanský život. Nabízíme vám možnost se do přípravy dalších dílů “Výchovy k občanství” zapojit. Napište nám...

Výchova k občanství 2

Představujeme Vám druhý díl „Výchovy k občanství“, ve kterém najdete deset témat zabývajících se politologickou, právnickou, globální i ekonomickou tématikou. Témata byla pečlivě vybrána tak, aby doplňovala obsah prvního dílu a zároveň naplňovala očekávané výstupy...